in ấn quảng cáo việt 03


In Poster

in Poster là sản phẩm in ấn mang tính chất giới thiệu, quảng cáo một sự  kiện hay một dòng sản phẩm mới của công ty.

Poster thường được in khổ lớn (thường là kích thước A3: 31x 42cm hay A2: 42 x 63cm). Chất liệu được chuộng nhất cho dòng sản phẩm này là giấy Couché cán màng một mặt, nếu có nhiều chi phí hơn khách hàng thường sử dụng chất liệu PP. Mặt sau của Poster được dán loại băng keo 2 mặt, nên sử dụng loại 1.5 – 2cm để dán, tùy vào kích thước của Poster. Vì thường Poster được dán trên nhiều bề mặt khác nhau, nên độ phủ keo phải nhiều mới đảm bảo được cố định khi dán. Tránh trường hợp dán Poster khi chạy chưa hết chương trình của công ty thì Poster đã rơi mất đâu đó.

in poster quảng cáo

in poster quảng cáo tại hà nội

in Poster hay còn gọi là áp-phích là hai từ dị âm đồng nghĩa chỉ cùng một thứ là những tờ giấy lớn có chữ hoặc tranh vẽ, dán ở nơi công cộng để tuyên truyền cổ động hay để quảng cáo Chẳng qua poster mượn của tiếng Anh, còn áp phích là có gốc tiếng Pháp (affiche).

in poster chuyên nghiệp

in poster chuyên nghiệp tại hà nội